A presentation in English, grade 6

 

Homework for the 1st of December

 

Förbered en två-minuters muntlig framställning som du kan framföra inför mig och tre kamrater. Ämne och struktur har vi redan förberett i skolan. Läxan är att träna på framställningen. Prova gärna din framställning för någon hemma och klocka tiden.

 

Genom den här uppgiften tränar du på att:

·         formulera dig och kommunicera i tal

·         använda språkliga strategier för att göra dig förstådd,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Kunskapskrav som jag kommer att bedöma

E

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

C

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

A

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Här är en kort film med lite tips på vad du kan tänka på när du gör din framställning. 

 

Lycka till med ditt arbete,

hälsningar Cecilia