Koordinatsystem och lägesmått, åk 6

Inledning
När vi startar vårterminen, skall vi på våra lektioner "Matte tillsammans", börja arbeta med Koordinatsystem och lägesmått. Några av er har börjat "känna" lite på området redan men det är ju bara bra.
 
I arbetet kommer ni att få lära er innebörden av en hel del nya begrepp som x-axel, y-axel, koordinat, kvadrant och origo. Ni kommer få lära er att avläsa och skriva koordinater samt rita och sätta ut punkter i koordinatsystem. Ni kommer också få lära er om rörelse i ett koordinatsystem och punkter på en linje.
 
Vi kommer att arbeta med proportionella samband vilket inleds med att skapa förståelse för begreppet proportionalitet. Ni skall få läsa av, fylla i och rita tabeller samt läsa av diagram. När ni har lärt er allt detta kommer ni till slut att få lära er att rita ett diagram till ett proportionellt samband.
 
Som avslutning på hela området skall ni lära er att bestämma de tre olika lägesmåtten typvärde, medianvärde och medelvärde.
 
Bloggen som lärresurs
Nedan kommer jag att lägga in genomgångar och förklaringar som följer det arbete som vi ska göra i klassrummet. Du kan använda detta till att titta på i förväg, för att få en förståelse inför det som skall komma, eller som en repetition av vad vi redan har gjort. 
 
Begreppsförklaring
Här kommer en kort ordlista, begreppen kommer sedan att förklaras mer ingående längre ner på sidan.
 
x-axel - den vågräta axeln i ett koordinatsystem.
y-axeln - den lodräta axeln i ett koordinatsystem.
Kvadrant - ett koordinatsystem är indelat i fyra delområden (kvadranter)
Koordinat - en koordinat anger en viss punkt i koordinatsystem
Origo - punkten där axlarna skär varandra (mitten)
 
Koordinatsystem (s.100 - 102 i ma-boken)
Här ser du en bild på hur ett koordinatsystem kan se ut:
Här kommer en grundläggande film som förklarar vad x- och y-axeln är, hur du sätter ut koordinater samt vad en kvadrant är.
 
Övning: på webbmagistern kan du nu göra en övning som passar bra efter genomgången, gå in på övning koordinater 1.
 
Punkter på en linje (s.103 i ma-boken)
Nästa film visar dig hur du sätter ut punkter på en linje, förklarar begreppen linje och origo.
 
Övning: Dags för en ny övning, observera att du bara arbetar i kvadrant 1 i den här övningen, där det alltså inte finns några negativa tal. Gå till webbmagistern igen för att göra övning; koordinatsystem 2.
 
Proportionella samband (s.104 - 106 i ma-boken).
Nu ska du få lära dig mer om proportionella samband där du får en förståelse för ordet proportionalitet. Detta förklaras genom relationen mellan vikt och pris och hur priset ökar proportionellt med vikten. Du kommer att få se hur man kan visa sambandet i ett diagram och vad som är viktigt att tänka på.
 
 
Lägesmått (s.107 i ma-boken).
Nu är det dags för de tre olika lägesmåtten typvärdemedianvärde och medelvärde. Jag börjar med en kort förklaring:
 
Typvärde - det värde som förekommer flest gånger.
Medianvärde - rada upp alla givna tal i storleksordning; minst först och störst sist. Leta upp det tal som är i mitten så får du fram medianen.
medelvärde - medelvärdet är summan av t.ex. en familjs åldrar delat med antalet personer i familjen
Vill du veta mer kan du läsa här.
 
Här kommer nu en film som förklarar dessa begrepp och hur man gör för att räkna ut dem.
 
 
Mer träning
Vill du ha mer träning? Ja då kan du fortsätta arbeta på webbmagistern med de olika övningar som finns där. Där finns sammanlagt 6 st övningar, två av dem har du redan gjort. 
 
Bra jobbat!
 
 
Källor:
Filmerna är gjorda av Maja Lin och hämtade från youtube
Övningarna är länkade till webbmagistern
 
 
 
#1 - - Love:

Jag tror inte att denna serie med videor är gjorda för sexor faktiskt!

Svar: Varför tror du inte det? Tycker du att det är för svårt eller för lätt?
Cecilia Bergentz