FLL lektion 3!

Nu är det lektions dag 3 och vi jobbar på med våra uppdrag!
Marknadsföring: De ringer till olika företag och letar efter sponsorer!
  De köper in sig hos olika företag och hoppas på de bästa.
Vi har fått mycket bra sponsorer på kort tid.
Teknikgruppen: De jobbar på bra och har klarat några utmaningar de själva dokumenterar vad de gör/har gjort.
// Clara och Nora