Förstärka och levandegöra texters budskap, åk 6

I svenska tränar vi just nu på att kombinera text med olika estetiska uttryck samt att förstärka och levandegöra texters budskap. I samband med detta har vi lyft fram vad ett citat är och eleverna har letat i sina "bänkböcker" efter ställen där de får en tydlig bild av en plats eller en händelse som de kan återge i form av en bild.
 
Här ser ni de första bilderna men fler är på väg:
 
(Bilden är gjord av Ida)
 
(Bilden är gjord av Jespher)
 
 
(Bilden är gjord av Isabella)
 
(Bilden är gjord av Tilda)
 
(bilden är gjord av Chanell)