Nordiska språk

Uppdrag "Nordiska språk"

Vi har arbetat med svenska dialekter samt skillnader och likheter mellan de nordiska språken. Nedan kan ni se de filmer som eleverna har gjort. Instruktionerna så ut så här:
 

1.Välj ett eller flera nordiska språk

2.Gör en film eller ljudinspelning där ni på något sätt använder språket/språken. Det kan t.ex. vara en nybörjarkurs, en kort sketch, en sång, en ramsa eller t.ex. en sagostund. Fantisera fritt! I arbetet måste ni på något sätt göra jämförelser mellan språken och lyfta fram likheter och skillnader.

3.Minimum filmlängd 2 minuter

Filmer